Anekoik Kist Nedir

Anekoik Kist Nedir?

Ultrason ses dalgaları faydalanarak doku yoğunluğundaki değişiklikleri tespit edilen ve buna yönelik bir görüntü almamızı imkanı sunan bir yoldur.

Ses dalgaları karşılaştıkları ortam ne civarı yoğunsa o civarı şiddetle geriye yansır; bu kısımlar beyaza yakın tonlarda görülür. Diğer taraftan dokuda yoğunluk ne civarı azsa ( misal içi berrak sıvı dolu bir kist ) ses dalgaları rastgele bir dirençle karşılaşmadan ilerleyecek, geriye yansımayacaktır. Bu kısımlar siyaha yakın renkte görünür.

Bir lezyon çevre dokuyla eşit yansımaya sebeb oluyorsa buna izoekoik denir. Bu lezyonların çoğu iyi huylu bir bölümü da berbat huylu olma eğilimindedir.

Eğer bir lezyon çevre dokuya yönelik daha daha az yansımaya yol açıyorsa, başka bir deyişle daha koyu görünüyorsa buna hipoekoik denir. Bu çeşit lezyonlar solid lezyonlardır. Başka Bir Deyişle içi sıvıyla değil, hücreler ve destek dokularla doludur. Memedeki bir çok iyi huylu lezyon ile kötü huylu lezyonlar çoğunlukla hipoekoik olarak görülmektedirler.

İçi sıvı dolu yapılar ( kistler ) ise ses dalgalarının yansımadan geçmesine olanak verirler. Buna bağlı olarak yansıtmama niteliğine sahiptirler. Bunlara anekoik denir. Kistler ultrasonda çoğunlukla anekoik kist olarak tarif edilirler.

Ses dalgaları, kistlerden daha az yansıyarak ya da hiç yansımadan geçerken etrafındaki normal dokuya yönelik daha kuvvetli olarak kistin arkasına ulaştıklarından, çoğunlukla kistik yapıların arkasında bariz doku yansıması oluşur. Bu da kistlere tipik bir görüntü olanağı sağlar.

Bazı lezyonlarda ise yansıma çok belirgindir. Bu çeşit lezyonlar ise tipik olarak hiperekoik görüntü verirler. Misal meme içerisine kanama sonrasında meydana gelen hematomlar hiperekoiktirler.

İçi sıvı dolu yapılara kistik lezyon denir. Şayet içi sıvı değil de hücrelerden ve destek bağ dokularından oluşmuşsa o süre solid lezyon denir. Bir takım lezyonlarda her 2 yapı birarada yer alır. Bunlara solid komponenti meydana gelen kistik yapı ya da şayet solid komponent ön plandaysa da tersi yani kistik komponenti meydana gelen solid yapı denir. Ultrasonda şunlar mikst ( mixed ) solid – kistik lezyon olarak tarif edilir.

Kistler çok küçük boyutta ise mikrokist olarak tanımlanır. Bazen kistik solid ayrımı yapılamayacak denli küçük kistler birlikte yer alır. Şunlar diğer özellikler de göz önüne alınarak gerekirse diğer görüntüleme metotları ile ( örneğin meme MR ) incelenirler.

Anekoik kistler çoğunlukla basit kistlerdir. Basit kist demek içinde berrak sıvı yer alan, çeperi düzenli ve bariz olan kist demektir.

Bazı kistlerin içerisinde bulunan sıvı yoğun olabilmektedir. Bu vaziyette solid – kistik ayrımı zorlaşır. Bu kistlere komplike kist denir. Duvarı düzenli olduğunda çoğunlukla iyi huylu meydana geldiği kabul edilerek ultrason ile altı aylık aralıklarla takip edilmesi tavsiye edilir.

Bazı kistlerde solid komponent de olabilir. Veya kistin içerisine doğru gelişmiş solid bir yapı görülebilir. Bunlara kompleks kist denir. Nadir de olsa ( binde 2 olarak) kötü huylu olma ihtimaline karşın takip edilmelidir.

Related Articles

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Close